Biotech træpillefyr

Biotech pillefyr kører så økonomisk, at du næsten glemmer, at du har en varmeregning. Det kræver et minimum af plads, og næsten ingen service. Biotechs pillefyrsopvarmning er i sig selv et perfekt fyringssystem, som ikke alene udmærker sig ved høj udnyttelse af brændslet og emissionslav forbrænding, men frem for alt på grund af sin komfort og renlighed. Den komprimerede aske i askebeholderen behøver ofte kun at tømmes ud 2 - 3 gange om året.

Lambdasonden leverer kontinuerligt data om rest-ilt i forbrændingsgassen. I kombination med de indsatte luftmassesensorer kan fyret danne sig følgeslutninger omkring brændstoffets beskaffenhed. Forskellene i brændstof (støvandel, pillernes, størrelse osv.) bliver dermed automatisk genkendt og reguleret af de to forbrændingsluftblæsere. Derved kan man i praksis opnå den høje virkningsgrad og de lave emissionsværdier, og resultatet er at fyret kører optimalt justeret uanset pillernes beskaffenhed, forbrændingsluftens sammensætning og det aktuelle skorstenstræk.{{amount}}