Servicetakster

 

Takster for arbejdsløn - Alle priser er inklusiv moms.

Standard timepris

Kr. 622

Tillæg Servicevogn pr. time

Kr. 104

Miljøafgift pr. faktureret opgave

5% af fakturabeløb

Starttillæg for service uden for normal arbejdstid inkl. telefonservice

Kr. 1760,-

Timepris uden for normal arbejdstid

+ 100 % tillæg

Telefonservice uden for normal arbejdstid pr. minut

Kr. 12,-

Kørsel pr. time

Samme timepris som arbejdstimer

Fakturering sker elektronisk via elektronisk mail.
Ved fremsendelse af faktura på papir opkræves faktureringsomkostning

Kr. 45,-