Stort service pillefyr.

Stort service pillefyr.

3.025,00 DKK

Pillefyrsservice for pillefyr under 50 Kw. som kan bestilles hvis Solbjerghus Træpillecenter ikke har udført service før, eller det er mere end 12 måneder siden sidste årsservice. BEMÆRK Betalingen vil først blive gennemført og pengene trukket fra Deres konto, når service er udført.
Lagerstatus: På lager

Ved stort årsservice udføres følgende;

Fyret renses grundigt og efterses for evt. tæringer og utætheder.
Alle sikkerhedsfunktioner kontrolleres.
Forbrændingsluftblæser renses.
Forbrændingshærd renses og efterses for tæringer eller revner.
Bevægelige led smøres hvis påkrævet.
Der foretages kalibrering af iltstyring, hvis iltstyring er monteret.
Der foretages kontrol og justering af forbrændingen, evt. kombineret med røggastest/miljøtest så fyret hele tiden kører økonomisk og miljømæsigt korrekt.