Årsservice pillefyr inden for 12 måneder.

Årsservice pillefyr inden for 12 måneder.

2.350,00 DKK

Årsservice for pillefyr under 50 Kw. som kan bestilles hvis Solbjerghus Træpillecenter har udført service inden for de sidste 12 måneder. BEMÆRK Betalingen vil først blive gennemført og pengene trukket fra Deres konto, når service er udført.
Lagerstatus: På lager
Ved årsservice udføres følgende;

Fyret renses grundigt og efterses for evt. tæringer og utætheder.
Alle sikkerhedsfunktioner kontrolleres.
Forbrændingsluftblæser renses.
Forbrændingshærd renses og efterses for tæringer eller revner.
Bevægelige led smøres hvis påkrævet.
Der foretages kalibrering af iltstyring, hvis iltstyring er monteret.
Der foretages kontrol og justering af forbrændingen, evt. kombineret med røggastest/miljøtest så fyret hele tiden kører økonomisk og miljømæsigt korrekt.